torek, 19. oktober 2010

Razpis za otroško zgodbo na temo milenijskih razvojnih ciljev 2010

Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje natečaj za otroško zgodbo na temo milenijskih razvojnih ciljev (MRC). Milenijski razvojni cilji so del Milenijske deklaracije, ki so jo na prelomu tisočletja na pobudo Organizacije Združenih narodov sprejeli voditelji 189 držav. MRC, ki vključujejo boj proti skrajni revščini in nalezljivim boleznim, zmanjševanje umrljivosti otrok ter mater, zagotavljanje splošnega dostopa do izobrazbe in enakopravnost med spoloma, naj bi dosegli do leta 2015.

  V Društvu za Združene narode za Slovenijo smo si v letu 2009 v okviru milenijske kampanje zadali nalogo širjenja vesti o Milenijski deklaraciji in MRC. Povečanje splošnega zavedanja o perečih problemih, ki so vsakdanjik večine prebivalcev držav v razvoju, je prvi, a nujen, korak na poti k doseganju teh ciljev. Na društvu se zavedamo, da je z izobraževanjem o MRC najbolje začeti že pri najmlajših, zato smo se odločili izdati posebno brošuro milenijskih zgodb, s katero želimo najmlajšim na prijazen način predstaviti problematiko, ki jo MRC izpostavljajo. Besedila za milenijsko brošuro smo v lanskem letu zbirali s pomočjo razpisa za milenijsko pravljico, na katerega je prispelo več kot 40 pravljic in drugih zgodb. 2. marca 2010 smo v Mestni knjižnici Ljubljana – Knjižnici Šiška organizirali literarni večer milenijskih pravljic, na katerem smo najboljšim pravljičarkam podelili nagrade in njihovim pravljicam tudi prisluhnili. Letos želimo nabor pravljic in drugih zgodb še razširiti, zato se ponovno obračamo na vas, da nam s svojo domišljijo priskočite na pomoč.

Naš namen ni, da bi z zgodbami otroke obremenjevali z natančnimi podatki o Milenijski deklaraciji in delovanju OZN. Z zgodbami želimo otrokom v Sloveniji predstaviti, da obstaja tudi temnejša podoba sveta, da nekateri njihovi sovrstniki še nikoli v življenju niso v rokah držali prave žoge, da je šolanje za nekatere prestiž in ne »nujno zlo«, da je mnogo otrok zaradi naravnih katastrof ostalo brez domov ipd. Zgodbe lahko tematsko pokrivajo enega ali več milenijskih ciljev; Društvo bo še posebej veselo zgodb s tematiko sedmega milenijskega cilja in zgodb, ki bi govorile o problemu revščine, neizobraženosti in neenakosti v Sloveniji. Zgodba bi lahko govorila o punčki Iris, ki prihaja iz revne družine, v kateri je zaposlen le oče, saj mama zaradi prenizke izobrazbe ne uspe dobiti dela. Ko revni družini v naravni nesreči zemeljski plaz poškoduje dom in starša nimata denarja, da bi hišo popravila, hčerka Iris s pomočjo prijaznih sošolcev organizira dobrodelni koncert, na katerem zberejo dovolj sredstev za izgradnjo čisto prave in nove hišice.

Tem za dobro pravljico je veliko, milenijski razvojni cilji pa naj bodo vaša opora in navdih v iskanju tiste prave zgodbe.
Razpisni pogoji:
 • Avtorji morajo biti starejši od 15 let.
 • Zgodba je lahko naslednjih zvrsti: pravljica, povedka, basen ali bajka.
 • Zgodba v slovenskem jeziku naj obsega največ 2000 besed.
 • Zgodba mora biti še neobjavljena.
 • Ker je natečaj anonimen, naj se avtorji pod svoje delo podpišejo s šifro; v dodatni kuverti ali priponki v e-mailu pa poleg šifre posredujejo še svoje podatke (ime, domač naslov, telefonsko številko, e-mail, letnico rojstva).
 • Avtorji naj delo pošljejo v tipkani obliki, izjemoma tudi v čitljivem rokopisu.
 • Avtorji za morebitno objavo odstopijo vse poslane prispevke brezplačno. Zmagovalne pravljice bodo objavljene na spletni strani milenijske kampanje Društva za ZN za Slovenijo (www.milenijski-cilji.si) in v posebni brošuri z milenijskimi pravljicami, ki bo izdana v letu 2011 (v načinu in obsegu, ki bo ustrezal finančnim zmožnostim prirediteljev).
 • Rokopisov ne vračamo.

Komisija v sestavi Tatjana Logaj (profesorica slovenščine na Gimnaziji Litija), Barbara Pust (pisateljica, pravljičarka), Ana Podgornik (predstavnica društva UNAS) bo izbrala tri najboljše zgodbe, ki bodo prejele tudi denarne nagrade; in sicer: prvonagrajena bo prejela 100€, drugonagrajena 60€, tretjenagrajena pa 40€. Komisija bo poleg treh nagrajenih izmed poslanih zgodb izbrala še do deset dodatnih, ki bodo objavljene na spletni strani in v brošuri. Vsi avtorji objavljenih zgodb bodo prejeli enoletno članstvo v Društvu za Združene narode za Slovenijo.

Zgodbe sprejemamo do 31. decembra 2010 na naslov Društvo za Združene narode, Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana ali na e-mail naslov unaslovenia@gmail.com, s pripisom »Zgodba MRC«.
 Društvo za Združene narode za Slovenijo
Koristne informacije:
Milenijski razvojni cilji so naslednji:
 1. Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto
 2. Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo
 3. Zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske
 4. Zmanjšati smrtnost otrok
 5. Izboljšati zdravje mater (zmanjšati umrljivost pri porodu, izboljšati reproduktivno zdravje)
 6. Boj proti virusu HIV in AIDS-u, malariji in drugim boleznim
 7. Zagotoviti okoljsko trajnost (ohranjati biološko raznovrstnost, vsem omogočiti dostop do pitne vode in ustreznih sanitarij)
 8. Vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj

Več o milenijskih razvojnih ciljih si lahko preberete na strani: www.milenijski-cilji.si