petek, 22. januar 2016

VABILO - LITERARNI NATEČAJ 2016

VABILO - LITERARNI NATEČAJ 2016
Literarno društvo Ris Lapajnetova 7,  5280 Idrija

Razpisuje v sklopu DEKD 2016
Literarni natečaj
za izvirno še neobjavljeno kratko zgodbo 3500 znakov s presledki ali pesniško stvaritev
z naslovom:

»Sprejemam, ustvarjam, zapuščam«
Na natečaju lahko sodelujejo dijaki, ki imajo v letu 2016 na Gimnaziji Jurija Vege Idrija status dijaka, vključno z učenci srednje kovinarske in poklicne šole.

Kako sodelovati?
Literarna dela morajo biti napisana v slovenskem jeziku.
Avtor naj svoje delo označi s šifro in ga priloži v email sporočilu, označenem z zadevo:

Za literarni natečaj. 
Avtor naj navede tudi svoje kontaktne podatke (ime in priimek, letnico rojstva, naslov bivališča in telefonsko številko).


Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.
Literarno društvo Ris zagotavlja popolno anonimnost natečaja.

Poslana dela bo pregledala in razvrstila strokovna komisija v sestavi:  Lidija Kleindienst, Romana Kokošar in  Draga Urbas Keravica,

Posamezni avtor lahko sodeluje s proznim in poetičnim delom, ki ju pošlje 
do vključno 30. aprila 2016 na elektronski naslov:  
ivanka.gantar @)gmail.com

Natečaj se bo zaključil s slovesno razglasitvijo rezultatov komisije in podelitvijo knjižnih
nagrad najboljšim trem izbranim na literarnem natečaju »Sprejemam, ustvarjam, zapuščam«, ki bo meseca septembra v sklopu aktivnosti DEKD v Idriji.

Datum prireditve še ni določen.

Nagrajena dela bodo objavljena v zborniku Zaris v čas 2016VABLJENI K SODELOVANJU!