četrtek, 03. december 2009

Državno srečanje piscev seniorjev


Na literarnem natečaju JSKD Slovenije za avtorje seniorje je sodelovalo 150 piscev iz vse države. Razvrstili so nas na šest regijskih srečanj, ki so potekale od junija do oktobra 2009, sklepni del pa je bilo državno srečanje avtorjev seniorjev v Ljubnem ob Savinji 13. in 14. novembra 2009.


Na regijskem srečanju v Vipavi 24. septembra letos se je ob selektorskem vodenju profesor Ivane Slamič zbralo 21 avtorjev, od tega kar osem članov našega društva. Naj jih naštejem: Sabina Eržen, Marta Šavli , Raf Lapajne, Vladimir Kržišnik, Manja PLešnar, Slavica Uršič, Ana Balantič in Andra Jereb,
Irena Cigale pa je društvo zastopala na regijskem srečanju avtorjev iz osrednje Slovenije( selektorica Ana Porenta).

Na državno srečanje sta se uvrstili Ana Balantič in Andra Jereb. Nagrajeni avtorji (teh je bilo 17)so na srečanju poleg kvalitetne literarne delavnice sodelovali še v pogovoru z letošnjim nagrajencem mlade Urške pisateljem Gregorjem Rozmanom ter izmenjali svoja literarna dela in poglede na njih. Literarni delavnici z naslovom 'Od želje do zapisa, od zapisa do pesmi in proze' je zadnji dan prisostvoval tudi priznani literat iz Maribora, pesnik in urednik Marjan Pungartnik.


Revija Mentor je tudi letos izdala zbornik z naslovom V ZAVETJU BESEDE, kjer so poleg pesmi nagrajenk Ane in Andre objavljeni tudi teksti še treh naših članic: Sabine Eržen, Marte Šavli in Irene Cigale.To pa je za naše društvo še dodatno priznanje, da smo na dobri poti.
Zbornik lahko dobite pri predsednici.

torek, 01. december 2009

Natečaj za najboljši slovenski esej leta 2010

Revija Sodobnost razpisuje natečaj za najboljši slovenski esej leta 2010. Zmagovalec bo prejel nagrado v znesku 1000 evrov; podeljena bo v navzočnosti najvišjih predstavnikov slovenske kulture in države na slavnostnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Šest najboljših esejev (vključno z nagrajenim) bo objavljenih v reviji Sodobnost.

Besedila, ki jih bo ocenjevala tričlanska žirija, je treba poslati v treh izvodih do 10. marca 2010 na naslov:

Sodobnost, Belokranjska ulica 5, 1000 Ljubljana.

Besedila avtorjev, ki ne bodo upoštevali vseh pogojev, bodo izločena. Pogoji so:

a) besedila je treba opremiti s šifro,

b) v posebni ovojnici, označeni z isto šifro, je treba priložiti ime, priimek, naslov, telefonsko številko in morebitni elektronski naslov,

c) esej naj bo splošne oz. literarne narave; strokovnih esejev z opombami žirija ne bo upoštevala,

č) avtorji smejo sodelovati z največ tremi prispevki, ki morajo biti poslani ločeno,

d) avtorji ne smejo biti člani uredniškega odbora Sodobnosti,

e) eseji ne smejo biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki.

Nagrado Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo 2010

Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpisujeta natečaj za nagrado Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo. Nagrada znaša 1000 evrov in bo podeljena ob izjemni pozornosti medijev v navzočnosti predsednika Republike Slovenije, ministrice za kulturo in drugih uglednih gostov na slovesnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Nagrajeno zgodbo in šest nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost. Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija.

Avtorji, ki želijo sodelovati, naj pošljejo s šifro opremljena še neobjavljena besedila v treh izvodih najpozneje do 10. marca 2010 na naslov:

Društvo slovenskih pisateljev (za nagrado SDK),Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana.

Besedilu naj v posebni zaprti ovojnici (označeni z isto šifro) priložijo svoje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov. Zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Vsak avtor sme sodelovati samo z enim besedilom.

Zbornik seniorjev 2009 - V zavetju besede

Izšel je zbornik seniorjev 2009 V zavetju besede. Veseli smo, dve avtorici literarnega društva RIS (Ana Balantič in Andra Jereb) sta izbrani. Trije člani so objavljeni med sopotniki (Sabina Eržen, Marta Šavli in Irena Cigale). V celoti je osemdeset objavljenih avtorjev iz cele države. Lahko trdimo, da je pet RIS-ovcev dober rezultat. Vsekakor šteje največ delo posameznikov,  nenazadnje pa je tudi rezultat dela društva.

četrtek, 19. november 2009

Andrejka Jereb - Presledek v času

Lep jesenski dan. Obdarjen s čarobnimi pisanimi barvami narave. Večer v Žireh se je dopolnil s sproščenim razgovorom o pesniški zbirki Presledek v času. Prvenec naše pesnice Andrejke Jereb, ki jo prav narava vedno znova napolnjuje z energijami. Z bogatim besednim zakladom, predvsem pa z izrednim smislom za vzpostavljanje pristnih stikov, sta voditeljica razgovora Milena Miklavčič in avtorica pesmi Andrejka, zadovoljili vse poslušalce. Pika na i je bila zakuska, ki jo je pripravil založnik Damijan Bogataj. Očitno je kulturna dejavnost tamkajšnje knjižnice bogata. Zbralo se je veliko poslušalcev. 

Stekel je domač pogovor. Umetnost ne pozna meja. 

ponedeljek, 09. november 2009

Zaris v Cerknem

5. novembra smo se zbrali v prijetnih prostorih Bevkove knjižnice v Cerknem. Predstavili smo zbornik branj v letu 2008. Vezni tekst je napisala in brala Ana Balantič. Zahvaljujemo se Mestni knjižnici in čitalnici Idrija za organizacijo in kajpak glasbeni šoli Idrija. Polepšala je naš večer z zvokom citer.

V družbi je lepše, pravi Rafael Lapajne. Naše interpretacije se iz nastopa v nastop izboljšujejo, čutimo pa, da se moramo v tem pogledu dograditi. Na vsak način pa srečanja in predstavitve spodbujajo k izboljševanju našega pisanja. 

Predstavitev pesniških zbirk

Letošnja jesen je obogatila Idrijo z izdajo dveh pesniških zbirk.

15. oktobra je bila predstavljena zbirka pesmi z naslovom Slana vitica življenja pesnice Ane Balantič. To je že njena tretja pesniška zbirka.  Naslednji teden, 21. oktobra, zbirka pesmi Presledek v času, prvenec pesnice Andrejke Jereb.

Obe predstavitvi sta bili v Mestni knjižnici Idrija.

Odlični, čeprav različni. Taki sta tudi pesnici. 

Skoraj vsi člani Literarnega društva RIS smo se zbrali in ob številnih drugih ljubiteljih poezije vdihavali kanček njune neizmerne energije. Delili z njima srečo. Našega malega mesta se je dotaknila poezija, kot že dolgo ne. 

Zmagoviti seniorki

24. septembra je bilo srečanje literatov seniorjev naše regije. Zmagali sta Ana Balantič in Andrejka Jereb. Prinesli sta zadovoljstvo Idrijčanom in ponos Literarnemu Društvu RIS. 

sobota, 07. november 2009

Ana Balantič - Slana vitica življenja

Danes je bil Anin dan. Njena pesniška zbirka Slana vitica življenja je bila predstavljena v Borovnici. Program, pripravila ga je v sodelovanju z literarnim društvom Zeleni oblaki iz Logatca, je bil enak tistemu v Idriji. Prisotnost Risovcev se ji ni zdela potrebna. Pa najbrž ni čisto tako. Vsaka podpora uspešnim avtorjem je potrebna. Vsaka predstavitev enkratna. Pomembnih dni članov našega društva se moramo, kolikor se pač da, udeleževati.

četrtek, 04. junij 2009

Literarni večer ob kresu


Dragi prijatelji

Dobili ste vabila za literarni večer ob kresu.
Moramo ga preklicati. Izvedli ga bomo 12. junija, in ne 6. ali 13., kot je napisano. Kraj in čas prireditve sta nespremenjena.
Če nam vreme ne bo naklonjeno, bomo v brunarici.
Hvala za razumevanje.

Upamo, da boste vseeno prišli.

Dodatne informacije:
Telefon: 041 670 592

torek, 02. junij 2009

ZemljevidZemljevid. Od Likarce do Kresa.

ponedeljek, 01. junij 2009

nedelja, 31. maj 2009

Objava programa

Jaz sem kar objavil program. Če se kdo ne strinja s tem da je njegovo delo objavljeno naj pove, pa bom zbrisal.

Matej

email: Loksorr@gmail.com


Aja stran je za zdaj bol taka no. Bom uredil, ko bom imel več časa. Bom pa zelo vesel, če mi kdo pošlje kak dober koncept. Zdaj eno idejo sicer mam, sam ji še marsikaj manjka.

četrtek, 21. maj 2009

Literarni večer ob kresu

V soboto, 6. Junija 2009, ob 20. uri, vas člani Literarnega društva RIS vabimo na literarni večer, ki ga bomo priredili v Dolah nad Idrijo. Prireditev se bo dogajala v naravi ob prijetnem soju kresa.


Sodelujoči:
Ana Balantič
Irena Cigale
Matej Cigale
Andrejka Jereb
Rafael Lapanje
Jelka Trček
Slavica Uršič