sreda, 28. avgust 2013

Poezija uporaV soboto zvečer je s ploščadi pred tolminskim Muzejem odmevala uporniška poezija.
Ob 300 letnici Tolminskega punta, se v tem kraju že vse leto odvijajo različne prireditve, in obeleženju zgodovinskih dejstev se je pridružil tudi kobariški KUD PeBeRe.

Po scenariju za sobotni dogodek, ki sta ga napisala Benečan Aldo Clodig in domačin Vojko Rutar, smo lahko prisluhnili poeziji upora. Prvi del je potekal v obliki recitala, saj jo je med izvajanjem glasbe KD Rečan, prebiral zamejski del društva PeBeRe. Povezovala ga je Margherita Trusgnach, vodenje drugega dela pa je nato prevzel Vojko Rutar in je bil namenjen predvsem branju.
Kot že omenjeno so na prireditvi, ki nekako zaključuje letošnja dogajanja ob okrogli obletnici uporništva v Posočju, sodelovali člani PoBeRe-ja, literati iz Benečije, Rezije in Posočja, v goste so povabili še člane Literarnega društva Ris iz Idrije in vabilu so se odzvali Slavica Uršič, Milena Miklavčič, Vladimir Kržišnik, Ana Balantič in Ivana Gantar, za glasbeni del in prijetno popestritev dogodka pa so poskrbeli člani in članice KD Rečan iz Lies.  
Vsebina prebranih pesmi se je dotikala tako zgodovinskih dogodkov, kot problemov sodobnega časa, saj je bilo slišati glasove upora proti genskim spremembam v prehrani, pretiranemu farmacevtskemu lobiju in zlorabi zdravil, načinu izkoriščanja delavstva, pa tudi besede ženskega upora.

Manipulacija, ki se ji torej posameznik ne more izogniti, tako še naprej ostaja glavno orodje vodilnih v vseh družbenih ureditvah, zato se duh upora kot nujno zlo pojavlja v vsej zgodovini človeštva, združuje ljudi in pogosto privede do skupinskega uporništva. Prav o slednjem je torej tekla beseda v Tolminu, pa čeprav samo skozi pero literarnih ustvarjalcev.


torek, 20. avgust 2013

četrtek, 15. avgust 2013

NATEČAJ GOvoRIČKA ZA HUMORNO KRATKO PROZO V ENI IZMED KRAJEVNIH GOVORIC Z OBMOČJA (ŠIRŠE) GORIŠKE

Goriški literarni klub GOvoRICA v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka
razpisuje natečaj GOvoRIČKA za humorno kratko prozo v eni izmed krajevnih
govoric z območja (širše) Goriške. 
 
Natečaj poteka od 20. junija do 1. oktobra 2013.
 
POGOJI:
1. Besedilo naj bo humorno.
 
2. Besedila naj bodo zapisana v krajevnih govorih, kot jih je slišati na območju občin:
Nova Gorica, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Brda, Kanal ob
Soči, Ajdovščina, Vipava, Komen, Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno, Idrija.
 
3. Avtor lahko sodeluje na natečaju z enim besedilom, ki ima skupaj s presledki najmanj 2500 in največ 5000 znakov brez presledkov (pisava:Times New Roman, velikost pisave: 12).
 
4. Besedila morajo biti izvirna, neobjavljena in nikoli še predstavljena.
 
5. Priporočeno je fonetično zapisovanje z uporabo polglasnika ə. 
 
Publikacije, ki so lahko v pomoč pri zapisovanju: 
Andreja Žéle: Kaku so živejli in si dejlali kratek cejt, Ljubljana 1996.
Katarina Vuga: Soukan an Sukenci u sukenščini, Solkan 2012.
 
 
6. Natečaj je anonimen, zato naj bosta ovojnica in prva stran besedila opremljeni s šifro. Vsak avtor lahko sodeluje na natečaju le z eno šifro.
 
7. Avtor mora besedilo poslati v treh natisnjenih izvodih, dodati mora še izvod na zgoščenki ( v Wordovem dokumentu) na naslov: Goriški literarni klub GOvoRICA, Trg Edvarda Kardelja 4,  5000 Nova Gorica, s pripisom: »NATEČAJ GOvoRIČKA«
V zaprti ovojnici mora priložiti:
- svoje popolne podatke (ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefonska številka, e-naslov,
številka osebnega računa in ime banke) – ti podatki bodo komisiji znani šele, ko bo prebrala in ocenila vsa prebrana besedila;
- podpisan izpis tega natečaja, s katerim jamči, da se strinja z vsebino razpisa v celoti. 
 
8. Člani komisije: Marija Mercina, Katarina Vuga, Polonca Kavčič, Jan Zoltan.
 
9. Komisija bo na natečaju upoštevala vsa besedila, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispela do vključno 1. oktobra 2013.
 
10. Komisija bo avtorja najboljšega besedila nagradila s 100 evri.
 
11. Rezultati natečaja bodo objavljeni po zaključku natečaja, najkasneje do 14.oktobra 2013, na spletni strani Goriške knjižnice Franceta Bevka(www.ng.sik.si).
 
12. Goriški literarni klub GOvoRICA bo 15. oktobra 2013 pripravil zaključno prireditev v prostorih Goriške knjižnice Franceta Bevka.