torek, 15. januar 2013

Besedne nitke, iz katerih se spletajo umetnine

V času Vseslovenskih klekljarskih dni, ki bodo s svojo bogato vsebino ponovno zaznamovali žirovski etnološki in turistični utrip med 26. aprilom in 2. majem 2013, klekljarsko društvo CVETKE iz ŽIROV razpisuje
4. Literarni natečaj v poeziji ali prozi z naslovom:
Oj, mladost ti moja, kam odšla si, kje si…
Rok za oddajo je 2. april 2013 na:
mail:cipka.ziri@gmail.com
ali na naslov: DRUŠTVO CVETKE
GREGORČIČEVA 26
4226 ŽIRI


Besedilom, ki jih pošljete po elektronski pošti, dodajte šifro.
Besedilom, ki jih pošljete po pošti, priložite zaprto kuverto s svojimi podatki: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in morebitni elektronski naslov.
Najboljša dela bodo nagrajena z zlato, srebrno in bronasto čipko.
Nagrade bodo podeljene v soboto, 27. aprila 2013, ob 18.00 uri, v Muzeju v Žireh, na literarnem večeru, na katerega bodo povabljeni vsi sodelujoči.

torek, 08. januar 2013

Pesniški natečaj za učence osnovnih šol idrijske občine


R A Z P I S

PESNIŠKI NATEČAJ ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL IDRIJSKE OBČINE

Natečaj je namenjen promociji poezije in širjenju literarne kulture med osnovnošolci. Cilj je mlado poezijo predstaviti širši javnosti.
Sodelujejo lahko učenci od šestega do devetega razreda osnovnih šol v občini Idrija, z eno (1) avtorsko pesmijo, napisano v slovenskem jeziku.


POGOJI ZA PRIJAVO:
Avtor pesmi mora biti osnovnošolec, pesem pa napisana v slovenskem jeziku.
- Tema natečaja je »MOJA DRUŽINA«. Naslov pesmi je prepuščen avtorju.
- Pesem naj bo napisana in shranjena v programu Word (v enem izvodu) in
opremljena s šifro učenca.
- Strokovna žirija bo najboljše tri nagradila z denarno nagrado:
1. nagrada 50.00 €,
2. nagrada 30,00 €
3. nagrada 20,00€

Najboljših deset bo objavljenih v zborniku Zaris v čas 2013, v Idrijskih novicah in na spletni strani Literarnega društva RIS.
Javno razglasitev, z nastopom avtorjev, bo organizator pripravil v mesecu maju ob dnevu družine.
Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.
Pesem, opremljeno s šifro, navedbo šole in razreda, naj učenci pošljejo na elektronski naslov: ivanka.gantar@gmail.com ali Ivana Gantar, Cesta na Plužne 37, 5282 Cerkno do 10. februarja 2013.
.

Rezultate izida literarnega natečaja bo komisija posredovala šoli do 28. februarja 2013.
Šifra, s katero je opremljena pesem, ki jo pošiljate na natečaj je nadvse pomembna. Vse do razglasitve rezultatov bo komisiji predstavljala vaše ime in šele na samem koncu vas bomo po njej razpoznali.

Festival mlade literature Urška 2013

Festival Urška združuje mlade, še neuveljavljene in uveljavljajoče se avtorje, ki pišejo v slovenskem
jeziku.

Razpisni pogoji

Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let (navzgor leta niso omejena), ki svojega dela še niso izdali v
knjižni obliki (razen v samozaložbi). Pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do 10 strani), poezijo (do 15
pesmi) in dramska besedila.

Prispevki morajo biti napisani z računalnikom in poslani v treh izvodih, označeni pa morajo biti s
šifro. Prispevkom naj avtorji priložijo posebno ovojnico, v kateri naj bodo zapisani naslednji podatki:
avtorjeva šifra, njegovo ime in priimek, domači naslov, izobrazba, poklic, starost, telefonska številka,
elektronski naslov.

Vse poslane prispevke odstopijo avtorji za morebitno objavo brezplačno. Dela izbranih avtorjev bodo
objavljena na način in v obsegu, ki bo ustrezal finančnim možnostim prirediteljev.

Revija Mentor poleg natečaja za mlade literate vsako leto razpiše tudi natečaj za seniorje (objavljen
bo marca 2013). Vsak avtor lahko sodeluje samo na enem srečanju.

Rokopisov ne vračamo.

Potek natečaja

Vse sodelujoče avtorje bodo prireditelji povabili na eno od šestih regijskih srečanj, ki jih bodo gostile
območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Srečanja v obliki
kratkih literarnih delavnic bodo potekala od februarja do maja 2012 v Ribnici (za osrednjo Slovenijo),
v Sežani (za Primorsko), Novem mestu (za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje), v Šmarju pri Jelšah (za
Celjsko in Koroško), v Škofji Loki (za Gorenjsko) in na Ptuju (za SV Slovenijo).
Regijske žirije in državni selektor bodo med pravočasno prispelimi prispevki izbrali najboljše avtorje za nastop na regijskem in finalnem srečanju.
Finalni del festivala bo oktobra 2013 v Slovenj Gradcu.
Nagrada
Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na finalnem delu festivala Urška oktobra 2013 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov svoje knjige.
Uredništvo si pridržuje pravico, da prvenca ne natisne, če bo menilo, da delo še ne zadošča kriterijem za objavo. V tem primeru bo izbor najboljših besedil objavljen v reviji Mentor in tudi honoriran.
Prispevke je treba poslati na uredništvo revije do 23. januarja 2013 na naslov: Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (za festival Urška), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Avtorji lahko svoje prispevke pošljejo tudi po e-pošti na naslov barbara.rigler@jskd.si.