četrtek, 03. december 2009

Državno srečanje piscev seniorjev


Na literarnem natečaju JSKD Slovenije za avtorje seniorje je sodelovalo 150 piscev iz vse države. Razvrstili so nas na šest regijskih srečanj, ki so potekale od junija do oktobra 2009, sklepni del pa je bilo državno srečanje avtorjev seniorjev v Ljubnem ob Savinji 13. in 14. novembra 2009.


Na regijskem srečanju v Vipavi 24. septembra letos se je ob selektorskem vodenju profesor Ivane Slamič zbralo 21 avtorjev, od tega kar osem članov našega društva. Naj jih naštejem: Sabina Eržen, Marta Šavli , Raf Lapajne, Vladimir Kržišnik, Manja PLešnar, Slavica Uršič, Ana Balantič in Andra Jereb,
Irena Cigale pa je društvo zastopala na regijskem srečanju avtorjev iz osrednje Slovenije( selektorica Ana Porenta).

Na državno srečanje sta se uvrstili Ana Balantič in Andra Jereb. Nagrajeni avtorji (teh je bilo 17)so na srečanju poleg kvalitetne literarne delavnice sodelovali še v pogovoru z letošnjim nagrajencem mlade Urške pisateljem Gregorjem Rozmanom ter izmenjali svoja literarna dela in poglede na njih. Literarni delavnici z naslovom 'Od želje do zapisa, od zapisa do pesmi in proze' je zadnji dan prisostvoval tudi priznani literat iz Maribora, pesnik in urednik Marjan Pungartnik.


Revija Mentor je tudi letos izdala zbornik z naslovom V ZAVETJU BESEDE, kjer so poleg pesmi nagrajenk Ane in Andre objavljeni tudi teksti še treh naših članic: Sabine Eržen, Marte Šavli in Irene Cigale.To pa je za naše društvo še dodatno priznanje, da smo na dobri poti.
Zbornik lahko dobite pri predsednici.

torek, 01. december 2009

Natečaj za najboljši slovenski esej leta 2010

Revija Sodobnost razpisuje natečaj za najboljši slovenski esej leta 2010. Zmagovalec bo prejel nagrado v znesku 1000 evrov; podeljena bo v navzočnosti najvišjih predstavnikov slovenske kulture in države na slavnostnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Šest najboljših esejev (vključno z nagrajenim) bo objavljenih v reviji Sodobnost.

Besedila, ki jih bo ocenjevala tričlanska žirija, je treba poslati v treh izvodih do 10. marca 2010 na naslov:

Sodobnost, Belokranjska ulica 5, 1000 Ljubljana.

Besedila avtorjev, ki ne bodo upoštevali vseh pogojev, bodo izločena. Pogoji so:

a) besedila je treba opremiti s šifro,

b) v posebni ovojnici, označeni z isto šifro, je treba priložiti ime, priimek, naslov, telefonsko številko in morebitni elektronski naslov,

c) esej naj bo splošne oz. literarne narave; strokovnih esejev z opombami žirija ne bo upoštevala,

č) avtorji smejo sodelovati z največ tremi prispevki, ki morajo biti poslani ločeno,

d) avtorji ne smejo biti člani uredniškega odbora Sodobnosti,

e) eseji ne smejo biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki.

Nagrado Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo 2010

Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpisujeta natečaj za nagrado Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo. Nagrada znaša 1000 evrov in bo podeljena ob izjemni pozornosti medijev v navzočnosti predsednika Republike Slovenije, ministrice za kulturo in drugih uglednih gostov na slovesnem odprtju 15. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Nagrajeno zgodbo in šest nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost. Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija.

Avtorji, ki želijo sodelovati, naj pošljejo s šifro opremljena še neobjavljena besedila v treh izvodih najpozneje do 10. marca 2010 na naslov:

Društvo slovenskih pisateljev (za nagrado SDK),Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana.

Besedilu naj v posebni zaprti ovojnici (označeni z isto šifro) priložijo svoje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov. Zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Vsak avtor sme sodelovati samo z enim besedilom.

Zbornik seniorjev 2009 - V zavetju besede

Izšel je zbornik seniorjev 2009 V zavetju besede. Veseli smo, dve avtorici literarnega društva RIS (Ana Balantič in Andra Jereb) sta izbrani. Trije člani so objavljeni med sopotniki (Sabina Eržen, Marta Šavli in Irena Cigale). V celoti je osemdeset objavljenih avtorjev iz cele države. Lahko trdimo, da je pet RIS-ovcev dober rezultat. Vsekakor šteje največ delo posameznikov,  nenazadnje pa je tudi rezultat dela društva.