torek, 20. marec 2018

Desetletna žetev z besedami posejanih njiv

Idrija, 16. marec 2018
Pa smo jo dočakali. Med žetev so nas popeljale ženske pevskega zbora Tice, ki so nam v kinodvorani pričarale prvi pomladni brst. Da bodo dozorele besedne bilke srpi pravilno porezali, je skrbela Sanja Rejc in tudi utemeljila podelitev plakete častnemu članu Tomažu Pavšiču. Ker je društvo živo samo takrat, ko člani kaj napišejo, so nekateri popeljali svoje pisane zaklade med poslušalce. 
Kako pa je bila pred desetletjem zasejana njiva, ki jo danes tako pridno žanjemo, je kronološko opisala Ana Balantič in branje prepustila Mileni Brelih
"Deset let je, kar je nekaj ljubiteljev pisane besede stopilo v ris kot v davnih časih, ko so se ljudje zbirali v simbolično začrtanem krogu in v njem odločali, se družili.
Vendar je ta krog nekdo moral začrtati. Dolga leta ga ni bilo, ki bi to zmogel.
Decembra 2002 je majhno komaj opazno črtico zarisala Ana Balantič, ko je iz anonimnosti stopila pred idrijsko občinstvo s svojimi pesmimi. 
Dopisnik Idrijskih novic Dušan Mravlje je takrat zapisal:
"Bili smo priča, ko je ena izmed navadnih žena zbrala zadosti poguma in javnosti predstavila svoje misli, občutja, svoje pesmi. 
Predstavitev te zbirke je potekala v Mestni knjižnici in med občinstvom je bila izražena želja, da večer ne bi ostal osamljen, ampak le prvi v nizu." 
Marca 2004 so v Logatcu ustanovili Literarno društvo Zeleni oblaki s predsednico Branko Novak in na njeno vabilo se je odzvala tudi Ana Balantič, ki je do danes ostala njihova zvesta članica.
Vodja izpostave JSKD v Idriji Barbara Pust in namestnica Marija Rijavec sta po posvetu z Ano začeli razmišljati, kako bi obudili literarno dogajanje, ki je nekoč že živelo v znamenitih Kapljah. A kako začeti iz nič? Vodenje je bila prva začetniška ovira. Ana Balantič je že prej poznane pisce nagovarjala, naj se pridružijo Zelenim oblakom, ali vsaj hodijo v literarne kolonije in delavnice JSKD revije Mentor, a odziva ni bilo. Leta 2006 se je na njeno pobudo priključila društvu Andrejka Jereb iz Idrije, ki je sicer po dveh letih izstopila. 
Z Ano sta potem prišli na idejo, da bi tudi v Idriji ustanovili literarno društvo. Andrejka je Ano predlagala za predsednico, ona bi bila podpredsednica. Vlogi sta zamenjali, ker Ana zna samo pisati in ji vodenje ne leži. Za častnega člana sta izbrali primarija Jožeta Felca, ki je Ano že prej spodbujal k pisanju in je bil nekoč glavni urednik Kapelj.
On je društvu dal ime RIS, z razlago, da je to naša avtohtona žival, da ris prepletajo klekljarice v umetelne izdelke iz sukanca znane po vsem svetu že od konca 17. stoletja.
V risu so se že od vedno zbirali ljudje sprva zaradi druženja, pozneje so iz praznoverja imeli nepretrgan ris za varovalo pred nevarnostjo, pred uroki.
Ris so imeli za nekakšen mističen svet, v katerem so se lahko poglobili v videnje svoje usode, v njem opravljali obrede, sprejemali odločitve in iskali poti za naprej.
Da je nekdo v risu pomeni, da trenutno pluje v kakšni drugi dimenziji, odtrgan od sveta okoli sebe, zasanjan, kot so pogosto pesniki, zagledan v tisto, kar drugi ne vidijo, to so predvsem slikarji in kiparji … 
Ko je bilo društvo z 18. člani poimenovano, je počasi začelo dobivati pravo podobo in v Mestni knjižnici Idrija je bila 28. februarja 2008 potrjena njegova ustanovitev. 
To so bile prve kaplje, ki so pustile odtis v mestu. Kmalu so se namnožile in združene zlile v studenec umetniške besede, ki teče že celo desetletje. Društvo, ki je aktivno v predstavljanju svojih del na javnih prereditvah doma in širom Slovenije, mora imeti tudi svoj zbornik. Prvi, v katerem so člani objavili svoje stvaritve, je izšel leta 2009. Ime Zaris v čas mu je dala prva predsednica Andrejka Jereb, likovno ga je oblikoval Rafael Terpin, urednice pa so bile Irena Cigale, Andrejka Jereb in Ana Balantič. 
Led je bil prebit, razpoznavnost se je s tem povečala in dala članom nova krila. Štiri kasnejše zbornike, sta uredila in oblikovala Irena Cigale in njen sin Matej.
Med tem časom pa je vodenje društva prevzela nova predsednica Ivana Gantar, ki z neprecenljivim smislom za organizacijo uspešno krmari med RIS-ovim besednim ustvarjanjem že dobrih 6 let. 
Naslednji trije zborniki so uredniško in oblikovalsko delo Ane Balantič. 
Za devetega, ki ga letos držimo v rokah pa je oblikovalsko in uredniško znanje uporabil zlati gimnazijec in vsestranski kulturni umetnik, ki ima za sabo tudi že lani izdani pesniški prvenec Utrinki, Tilen Klinc.
Knjižna polica izdanih knjig članov društva pa se tudi vsako leto bolj šibi pod njihovo težo."
Zaključek svečanega večera je bil poln želja Sanje Rejc, da bi RIS še naslednjih deset let tako pridno plul in žel besede z nekoč posejanih njiv.
Nastopajoči člani: Milena Brelih v imenu Ane Balantič, Anka Rudolf, Tilen Klinc, Marina Tunjič, Klara Kavčič in Danaja Lampe.
Soustanoviteljica in prva predsednica: Andrejka Jereb
Scenarij in povezovanje: Sanja Rejc.
Idejna zasnova: Tilen Klinc, Sanja Rejc, Ivana Gantar in Milanka Trušnovec
Postavitev projekcije: Tilen Klinc.
Skrb za tehniko: Milanka Trušnovec
Zvok: Matjaž Slabe
Dvorana: Občina Idrija
Zapisala: Ana Balantič

Fotografije: Vladimir Kržišnik
Ni komentarjev:

Objavite komentar