petek, 26. februar 2010

12. slovenski natečaj za najboljši haiku

Pošljete lahko največ šest neobjavljenih haikujev. Izbira te »najčistejše, najkrajše in najbolj poetične« pesniške oblike ne bo omejena z metriko 5-7-5 ali s kako posebno tematiko.

Haikuje pošljite v štirih izvodih, označenih s šifro, najkasneje do 31. marca 2010 na naslov  REVIJA APOKALIPSA, UI. Lili Novy 25, 1000 Ljubljana, s pripisom Za haiku natečaj. Pošiljka naj vsebuje tudi zapečateno, s šifro označeno kuverto s podatki o avtorju (ime in priimek. naslov, telefon, poklic, starost). Haikuje lahko pošljete tudi v elektronski obliki na naslov: apokalipsa@t-2.net prav tako opremljene s pripisom Za haiku natečaj in z šifro ter podatki o avtorjih.


VIR

Ni komentarjev:

Objavite komentar