četrtek, 10. junij 2010

V objemu dveh domovin

Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan« razpisuje natečaj za mlade ustvarjalce na literarnem področju. Z natečajem želimo pritegniti mlade do trideset let, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki pišejo v bosanskem ali slovenskem jeziku. Cilj natečaja je negovanje pisnega izražanja v obeh  jezikih.

Natečaj poteka od 1. junija do 31. avgusta 2010.

Beseda avtor v besedilu natečaja se nanaša tako na avtorje kot tudi avtorice.

•    Tema natečaja je prosta
•    Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi literarnimi besedili v obliki zgodbe (do tri tipkane strani) ali pesmi.
•    Sodelujejo lahko avtorji, ki svojega besedila še niso objavili in to besedilo ni sodelovalo oz. ne sodeluje na drugem natečaju.
•    S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje objavo da izbranih besedil v     elektronskih in tiskanih medijih.
•    Besedila naj bodo napisana v treh izvodih v slovenskem ali bosanskem jeziku.
•    Rokopisov ne vračamo, temveč ostajajo v arhivu društva.
•    Besedilom obvezno priložite svoje podatke: ime in priimek, naslov, letnico rojstva, telefonsko številko in elektronski naslov (društvo bo podatke uporabilo samo za potrebe natečaja).
Vaše prispevke sprejemamo na naslov:
Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«,
Luize Pesjakove 9, 1112 Ljubljana, s pripisom »za literarni natečaj«.

Prispevke bo ocenjevala žirija društva in rezultate natečaja objavila na svoji spletni strani  do 20.9.2010. Nagrade bodo podeljene na literarnem večeru, ki bo predvidoma konec septembra oz. začetek oktobra 2010. Izbrana besedila bodo objavljena v elektronskih in tiskanih medijih. Ob 20. obletnici delovanja društva (september 2012) bo izdana knjiga, v kateri bodo objavljena nagrajena dela vključno z dosedanjimi natečaji.
Literarni natečaj je del projekta »V objemu dveh domovin«, ki ga finančno podpira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel: 040 381 155

Ni komentarjev:

Objavite komentar