torek, 17. september 2013

14. Pesniška olimpijada + 3. Mlada Pesniška olimpijada

14. Pesniška olimpijada

RAZPISNI POGOJI:
    -  srečanje je namenjeno dijakom in študentom s statusom (ob prihodu bodo izbrani kandidati
        priložili potrdilo o vpisu)
    -  kandidati naj organizatorju po elektronski pošti pošljejo izpolnjene prijavnice in v vpogled
       priložijo deset (10) svojih pesmi
   -  pesmi naj bodo napisane in shranjene v programu Word  (vsaka na svoji strani) ter opremljene z
       imenom in priimkom
   -  izbor snovi, tem in motivov pesniškega snovanja je docela v avtorjevi domeni

Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.

Žirija bo najizrazitejšega avtorja nagradila z organizacijo lastnega literarnega večera in knjižno nagrado,
s katero bodo nagrajeni tudi vsi udeleženci 14. Pesniške olimpijade.
Organizator  si  v  primeru  večjega  števila  prijav  pridržuje  pravico  do  izbora  udeležencev  na  osnovi
strokovne ocene poslanega pesniškega dela.


3. Mlada Pesniška olimpijada

Sodelujejo lahko vsi osnovnošolci, ki se z ENO (1) avtorsko pesmijo, napisano v slovenskem jeziku,
prijavijo na natečaj in izpolnjujejo pogoje za prijavo. Natečaj je razdeljen v dve starostni kategoriji:

1. kategorija: učenci od 1. do 4. razreda OŠ
2. kategorija: učenci od 5. do 9. razreda OŠ

POGOJI ZA PRIJAVO:
  - Avtor pesmi mora biti osnovnošolec, pesem pa mora biti napisana v slovenskem jeziku.
  - Tema natečaja je »PISANA JESEN«. Naslov pesmi je prepuščen avtorju. Učenci se lahko
     zgledujejo po pesmih otroških avtorjev, ki so ali še pišejo o podobni tematiki.
  - Pesem naj bo napisana in shranjena v programu Word (v enem izvodu) in opremljena z imenom
    in priimkom učenca.

Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.

Strokovna žirija, ki jo bo izbral organizator, bo najizrazitejše tri (3) avtorje iz vsake kategorije nagradila
s knjižno in praktično nagrado ter priznanjem, povabljeni pa bodo tudi na zaključno prireditev 14.
Pesniške olimpijade, ki bo v soboto, 16.11.2013, v Dvorcu Bukovje, kjer bodo lahko svojo pesem
predstavili občinstvu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar