nedelja, 02. september 2012

Literarni natečaj »Mladike« 2012


  1. Revija Mladika razpisuje XLI. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno
črtico, novelo ali ciklus pesmi.

  1. Na razpolago so sledeče nagrade:

PROZA                                              POEZIJA

Prva nagrada 500 evrov                     Prva nagrada 300 evrov
Druga nagrada 300 evrov                   Druga nagrada 150 evrov
Tretja nagrada 250 evrov                   Tretja nagrada 100 evrov


  1. Rokopise je treba poslati v dveh čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov MLADIKA, ulica Donizzeti 3, 34133 TRST, do 1. DECEMBRA 2012. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z istim geslom ali šifro. Teksti v prozi naj ne presegajo več kot deset tipkanih strani (oziroma 30. 000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset). Tekste lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: redakcija@mladika.com.

  1. Ocenjevalno komisijo sestavljajo: pisateljica Vilma Purič, prevajalka prof. Diomira Fabjan – Bajc, pisateljica Evelina Umek, prof. Marija Cenda ter odgovorni urednik revije Marij Maver. Mnenje komisije je dokončno.

  1. Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu – na javni prireditvi in v medijih. Vsi teksti ostanejo v lasti Mladike. Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2013. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo.

 
                                        Rokopisov ne vračamo!

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar