petek, 13. januar 2017

VABILO - LITERARNI NATEČAJ 2017Literarno društvo Ris Lapajnetova 7, 5280 Idrija

Razpisuje literarni natečaj

za izvirno še neobjavljeno kratko zgodbo 3500 znakov s presledki ali pesniško stvaritev
z naslovom:

»Kam izginja moj jezik«

Na natečaju lahko sodelujejo učenci osmih in devetih razredov osnovnih šol na Idrijskem in Cerkljanskem.

Kako sodelovati?
Literarna dela morajo biti napisana v slovenskem jeziku.
Avtor naj svoje delo označi s šifro in ga priloži v email sporočilu, označenem z zadevo:
Za literarni natečaj. 

Avtor naj navede tudi svoje kontaktne podatke (ime in priimek, letnico rojstva, naslov bivališča, telefonsko številko in šolo, ki jo obiskuje). 
Za anonimnost natečaja jamči predsednica društva RIS
Ivana Gantar.
Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.
Literarno društvo Ris zagotavlja popolno anonimnost natečaja.
Poslana dela bo pregledala in razvrstila 5 članska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali slavisti iz vsake osnovne šole po en član ter ena zunanja sodelavka.

Posamezni avtor lahko sodeluje s proznim in poetičnim delom, ki ju pošlje 

do vključno 30. aprila 2016 na elektronski naslov:
ivanka.gantar @)gmail.com

Natečaj se bo zaključil na prireditvi Literarnega društva Ris s slovesno razglasitvijo rezultatov komisije in podelitvijo knjižnih nagrad avtorjem najboljšim treh proznih in poetičnih del.


Datum prireditve bo objavljen po končanem zbiranju
na natečaj prispelih del.

Nagrajena dela bodo objavljena v zborniku Zaris v čas 2017

VABLJENI K SODELOVANJU!

Ni komentarjev:

Objavite komentar