ponedeljek, 18. marec 2013

PISMO MOJI MAMI


Literarne zapise z naslovom PISMO MOJI MAMI bo prebirala komisija, ki jo sestavljajo trije člani. Vtisi in ocene komisije ter predstavitev posameznih zapisov bo komisija vsem sodelujočim podala na enodnevnem srečanju »Vesela…ponosna…hvaležna!« na Zaplani pri Vrhniki v mesecu maju ali juniju; avtorji bodo  svoje zapise predstavili na VII. Literarnem maratonu RDEČA JABOLKA Ajdovščina 2013 v mesecu septembru tega leta. Posamezni zapisi bodo javnosti predstavljeni v posameznih projektih, ki jih v okviru svojega delovanja organizira Društvo Norma7 in na spletni strani Društva Norma7.

Zapisi praviloma  naj ne bodo daljši od 4 tipkanih strani. Rok za oddajo literarnih zapisov PISMO MOJI MAMI: 30. april 2013. Literarne zapise je poslati po redni pošti na naslov:  Društvo Norma7 Brje 71  5263 Dobravlje ali po elektronski pošti na naslov:  norma.7@siol.net  Avtor bo svoje avtorstvo lahko dokazal s fotokopijo predstavljenega literarnega zapisa.

V kolikor bodo na razpolago potrebna finančno sredstva bodo petim avtorjem vsebinsko in oblikovno najboljših zapisov poleg vzorčnih primerov najboljših brejskih vin podeljene tudi  knjižne ali drugače primerne nagrade.


 Vsem brejski pozdrav!

Ni komentarjev:

Objavite komentar